Er det nederen at sige nej?

Hvad ved du om stoffer

Scroll ned

Råd og viden

Rådgivning

Er du mellem 13 og 18 kan vi hjælpe dig med at få én anonym samtale med en rådgiver, uden at dine forældre får besked. Den kan du bruge til at finde ud af, om du har brug for mere hjælp med din afhængighed.

Ønsker du have flere samtaler, skal dine forældre give tilladelse til, at du kan kan komme til flere rådgivningssamtaler.

Hvad er misbrug?

Udviklingen af et misbrug går fra det eksperimenterende forbrug, over i et problematisk forbrug - altså til et misbrug der kan føre til afhængighed.

Virkning og risiko

Alle rusmidler påvirker hjernen, hvilket viser sig både fysisk og psykisk. Man bliver dårlig til at styre kroppen, hvilket fx gør det farligt at færdes i trafikken.

Stofferne påvirker ens humør og følelser – det er ofte den virkning, man søger. Men man får også svært ved at styre sine tankemønstre og svært ved at træffe de rigtige beslutninger.

Gør noget

Er din ven/veninde begyndt at eksperimentere med stoffer, eller er i et reelt forbrug af stoffer, er det vigtig at du/I som venner kan spørge ind til hinanden om, hvad stoffet kan give jeres ven/veninde.

Vis at i også er der for at hjælpe og gøre en forskel.

Scroll videre

Pas på dig selv og dine venner

Unge der er påvirkede af euforiserende stoffer reagerer forskelligt alt efter hvad de har taget samt hvor meget de har taget. Det er svært at vide hvad man skal gøre og hvordan man kan hjælpe dem.

Læs mere her om hvordan du hjælper dine venner eller andre omkring dig der er stærkt påvirket af stoffer som f.eks. hash, amfetamin, ecstasy (MDMA) og kokain.

Smiley panisk

Panisk/forvirret

 • Berolig personen og fortæl, at du vil hjælpe
 • Før personen væk fra støj og stærkt lys
 • Få personen til at trække vejret roligt ved at følge din vejrtrækning
 • Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe
Smiley ophedet

Ophedet/hyperaktiv

 • Før personen til et køligt sted, og tilbyd vand.
 • Køl vedkommende ned med koldt vand på kroppen
 • Lad evt. personen stå med underarmene dyppet i koldt vand
 • Undersøg, om personen har danset ekstremt længe og meget
 • Ring alarmcentralen 112
Smiley aggressiv

Overgearet/aggressiv

 • Berolig personen, tal langsomt, vær tålmodig, undvig konfrontation, diskussion og bevar en rolig dialog
 • Rør mindst muligt ved personen. Vær opmærksom på, at personen har en lav aggressionstærskel
 • Før personen væk fra støj og stærkt lys
 • Få personen til at trække vejret roligt ved at følge din vejrtrækning
 • Tilbyd vand
 • Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe
Smiley fraværende

Fraværende/bedøvet

 • Hold personen ved bevidsthed - læg ikke personen til at sove
 • Undgå væske og føde, da personen kan blive kvalt heri
 • Ring alarmcentralen 112
Smiley bevidstløs

Bevidstløs

 • Ring alarmcentralen 112 og sæt dem grundigt ind i situationen
 • Kontroller personens vejrtrækning, og sørg for, at luftvejene er fri
 • Giv eventuelt kunstigt åndedræt
 • Læg personen i aflåst sideleje (natostilling), og løs stramtsiddende tøj
 • Hold vedkommende varm med et tæppe eller lignende, men vær opmærksom på overophedning

Info til forældre

Din betydning

Som forældre har du/I en stor betydning for jeres barn. I som forældre er nøglepersoner fra barn og op til teenage årene. At kunne støtte og hjælpe sit barn er afgørende for at have et godt forhold. Også når det handler om rusmidler.

Det er derfor vigtig at, tale med dit barn om de forskellige rusmidler, det viser sig, at de unge overvejer deres forbrug grundigere, hvis de har haft en grundig snak med forældrene om faren af brug af euforiserende stoffer.

%del af 16-20-årige, der har prøvet

Drenge Piger
Amfetamin 6 5
Kokain 4 4
Ecstasy 3 3
Psilocybinsvampe 3 1
LSD 1 1
Heroin 1 1
Kilde: stofinfo.sst.dk

Info til unge

Hash

Vidste du at Hash er vanedannende. Jo mere man indtager, jo mere skal der til for at opnå en rus. Man kan blive afhængig af hash. Ved ophør med længere tids hashrygning kan der komme abstinenssymptomer.

Der kan være søvnbesvær, nattesved, irritabilitet og ulyst. Jævnlig brug af hash gør en person mere sløv, langsom, ligeglad, ukoncentreret. Længere tids brug nedsætter korttidshukommelsen og dermed indlæringsevnen.

Kokain

Vidste du at Kokain er et stærkt afhængighedsskabende stof. Den nedtur, der følger efter indtagelsen af stoffet, kan friste til en gentagen brug, som er svær at kontrollere.

Symptomerne på abstinens er ofte en langvarig nedtur med søvnforstyrrelser, manglende energi, nedtrykthed, irritabilitet og stærk stoftrang. Ved jævnlig brug af kokain kan give alvorlige psykiske symptomer. Længere tids brug medfører risiko for at udvikle en kokainpsykose.

Amfetamin

Vidste du at en person, som er påvirket af amfetamin har meget kort lunte. Han eller hun har en lav tærskel for paranoia, vrede og vold.

Tager man amfetamin flere gange inden for et kortere tidsrum, kan man lettere få angst og forfølgelsestanker. Længerevarende brug giver risiko for at udvikle en amfetaminpsykose, hvor man ikke kan skelne mellem virkelighed og fantasi, føler sig forfulgt og bliver farlig for sig selv og andre.

Ecstasy

Vidste du at Ecstasy har en opkvikkende og let hallucinogen virkning. Man bliver ikke træt, og man oplever verden – lys, lyd, stemninger – mere intenst.

Egentlige ecstasyforgiftninger er relativt sjældne, men kan være dødelige, og der er eksempler på dødsfald efter selv meget små doser. Ecstasybrug kan medføre langvarige depressioner og nedsat evne til at huske og lære.

Tilbage til toppen